2koluta logo

Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta

Društvo združuje dve dejavnosti, ki ju povezuje zavest o pomenu negovanja pripovedi.

Eden od kolutov, ki poganja društvo, je Mednarodni festival animiranega filma Animateka. Ta od leta 2004 v tekmovalnem programu prikazuje kratkometražne animirane filme iz Vzhodne in Srednje Evrope ter z bogatim spremljevalnim programom predstavlja stično točka za mednarodno srečanje in izmenjavo izkušenj avtorjev, študentov, selektorjev, novinarjev in občinstva.

Drugi kolut se vrti v ritmu ljudskih pripovedi, ki jih na pripovedovalsko-glasbenih dogodkih, poimenovanih Pravljična ReŠetanja, od leta 2003 oživljajo sodelavci oddaje Za 2 groša fantazije Radia Študent in gostje.

Pomemben del naših prizadevanj so vzgojno-izobraževalne dejavnosti za odrasle in otroke, saj želimo, da zgodbe na filmskem platnu, zvočnem zapisu ali kot žive pripovedi nastajajo in živijo naprej.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x

Neubergerjeva 16, 1000 Ljubljana
Telefon: o5/997 17 47
Mobitel: 041/981 209
E-naslov:

x x x xx x x x x x x x xx x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x

Association for reanimation of storytelling 2 reels

Our association brings together two spheres of activity, bound by their mutual understanding of the importance of cultivating the telling of stories.

One of the reels which keep our association rolling is the International Animation Film Festival Animateka. Since 2004 this festival has been presenting short animation films from Eastern and Central Europe as part of its competition program, while its diverse side program provides a meeting point for international gathering and exchanging of experiences between authors, students, selectors, members of the press and audiences.

The second reel turns with the rhythm of folktale storytelling. Since 2003 the crew and guest performers of radio show A Twopence of Imagination by Radio Student have been bringing these tales to life at musical storytelling events called Pravljična ReŠetanja.

Educational activities, designed for adults and children alike, present an important part of our endeavors, as we wish that the stories – be it in the form of film, sound recording or live storytelling - come to life and live on.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x

Neubergerjeva 16, 1000 Ljubljana
Phone: +386 5/997 17 47
Mobile: +386 41/981 209
Email:

x x x xx x x x x x x x xx x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x
Za 2 groša fantazijeAnimateka
Gostovanje Domenca d.o.o.
Copyright 2008-2011, Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta. All rihgts reserved.